Θέματα Εργοδοσίας

Οι δικηγόροι Εργατικού Δικαίου της εταιρείας μας συνεργάζονται με και συμβουλεύουν τόσο εργοδότες όσο και ιδιώτες στην Κύπρο.
Παρέχουμε συμβουλές σε όλα τα ζητήματα απασχόλησης, από την ανάλυση και ερμηνεία του νόμου της Κύπρου, τις συμφωνίες απασχόλησης, τις σχέσεις εργοδότη-εργαζομένου και τον τερματισμό της απασχόλησης σε πιο περίπλοκα ζητήματα, όπως περιοριστικές συμβάσεις και συμφωνίες εργασίας, και θέματα που αφορούν απολύσεις και δικαστικές διαφορές (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών).