Ίδρυση Εταιρείας

 • Πάνω από 2500 εγγραφές εταιριών
 • Συνεχής διαχειριστική και διοικητική Υποστήριξη
 • Έμπειρή Νομική, Φορολογική και Λογιστική Υποστήριξη

Frequently Used Jurisdictions

British Virgin Islands (BVI) Company Formation
British Virgin Islands (BVI) Company Formation
Cyprus Company Formation
Cyprus Company Formation
Marshall Islands Company Formation
Marshall Islands Company Formation
Seychelles Company Formation
Seychelles Company Formation
UAE flag
UAE - Company Formation
United Kingdom Company Formation
United Kingdom Company Formation

Browse Companies by Country

By Country

By Region

Mauritius (GBC2) Company Formation

Mauritius (GBC1) Company Formation

Category 1 licence enables a company to access Mauritius’ comprehensive network of double taxation agreements. Qualification is achieved through local management and control, and payment of Mauritius corporation tax. The standard tax rate is 15% although generous credit relief can reduce this liability significantly (as low as 3%).

Mauritius (GBC2) Company Formation

Mauritius (GBC2) Company Formation

Category 2 licence enables a company to enjoy the flexibility of the traditional International Business Company with exemption from local taxation (subject to payment of an annual licence fee) and reduced public reporting obligations, but it does not have access to the Double Taxation Agreements of Mauritius.

Seychelles Company Formation

Seychelles Company Formation

Seychelles International Business Companies (IBCs) have no tax liabilities. Through Seychelles IBCs one can conduct different industries including trade, commerce and investments. 100% foreign participation is permitted, and a high degree of confidentiality is secured, with no public registry for Shareholders, though nominee services are available. Services description: Formation and annual maintenance of an International Business Company (IBC) in Seychelles, with or without nominee services. List of ready-made (shelf) Seychelles IBCs is available upon request.

Hong Kong Company Formation

Hong Kong Company Formation

Corporate law is based on the British Legal System. Hong Kong has a bustling free market economy, a large proportion of which is dependent on international trade. No tax on offshore profits. Local profits tax rate @16.5%. Shareholders and directors are in a public registry. Beneficial ownership is confidential.

Singapore Company Formation

Singapore Company Formation

A non-resident company which does not derive any income locally and does not receive income in Singapore from outside Singapore would not be liable too income tax in Singapore. Only profits that are derived from or arise in Singapore, or any foreign-sourced profits remitted back to Singapore, are subject to tax (at 17%, subject to exceptions).

Belize Company Formation

Belize Company Formation

Belize offers tax-free International Business Companies (IBCs) based on the British Virgin Islands model. The IBC is designed to be formed easily, with no tax, and with the advantage of being able to conduct its desired business worldwide. It is an independent democratic Commonwealth country located on the Caribbean seaboard of Central America.

British Virgin Islands (BVI) Company Formation

British Virgin Islands (BVI) Company Formation

The British Virgin Islands (BVI) is one of the most popular offshore jurisdictions for multiple type of operations. There are many benefits using BVI, including zero tax on income, no capital gains, no dividends tax, no sales/VAT tax, and freedom to operate worldwide. It has been a British colony in the Caribbean since 1672. With a stable self governed political structure and their own internal legislation based on a common law legal system, this territory enjoys high stability. The national currency is the U.S. Dollar and the official language in English. The International Business Company Act was passed in 1984 and created the International Business Company (IBC) which is the preferred offshore company vehicle.

Cyprus Company Formation

Cyprus Company Formation

Among the benefits which accrue in using Cyprus as a corporate vehicle are: (a) EU member state, (b) low corporate taxation of 12.5% on net profits, (c) income from the sale of securities (shares, bonds, etc.) is tax free, (d) extensive Double Tax Treaty network both with capital exporting countries and emerging markets, and (e) favorable tax provisions which render Cyprus a premier holding company jurisdiction. Furthermore, 100% foreign participation is permitted, and nominee services are provided.

Gibraltar Company Formation

Gibraltar Company Formation

Gibraltar companies are subject to a tax on profits of 12.5% on any income accrued or derived in Gibraltar. In practice this means that Gibraltar companies which do not trade with other Gibraltar resident companies (or individuals) will be operating tax free. The Gibraltar Non-Resident Company is also exempted from VAT and has significant tax advantages making it a common use for holding and international trading structures.

Malta Company Formation

Maltese International Holding Companies (IHCs) and International Trading Companies (ITCs) can be used as corporate vehicles for a wide range of business activities. Corporate tax rate is at 35%, however, where a Company is owned by non-residents of Malta the effective corporate tax can be as low as 5%.

United Kingdom Company Formation

United Kingdom Company Formation

Using a UK Company may have multiple advantages, in addition to its' great reputation. Corporate taxation can be from 20% up to 23%. The most popular entity is the Private Limited Liability Company, though Limited Liability Partnerships are also frequently being used. Company registration can take place within hours, and we take care all statutory registers including printed and digital documentation of all corporate documents, and on-going support including full board meeting documentations. Preparation of Financial Statements and submission of annual returns is required; UK has also introduced the Beneficial Owners' Public Registry.

UAE flag

UAE - Company Formation

The legal framework of the United Arab Emirates is based on both the civil code and Islamic Shari'a law. The UAE federal constitution permits the division of powers between the federal government and the governments of each Emirate. As a result, each Emirate's local administration is allowed to control local issues that are not covered by federal law. As a result, each Emirate continues to hold major authority over the regulation of business operations, the registration and incorporation of corporate entities, and the issuance of trade licenses insofar as those activities are not covered by federal law.

WHY in the UAE?

 • A tax free and business friendly environment
 • A politically stable place with rapidly
 • A developing economy
 • No foreign exchange controls, quotas or trade barriers
 • Registered business address in UAE
 • Identity of shareholders is kept confidential by law
 • 100% foreign ownership

Marshall Islands Company Formation

Marshall Islands Company Formation

The Marshall Islands is a zero tax jurisdiction that statutorily exempts non-resident domestic corporations and their assets from taxation. Entity formation is simple and corporate documents can be issued in one day. No requirements for submission of financial statements and secures high level of confidentiality. 100% foreign participation is permitted; nominee services are available.

New Zealand Company Formation

New Zealand Company Formation

New Zealand has the most business-friendly regulations in the world, as measured by the World Bank’s Doing Business.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για Ίδρυση Εταιρείας

Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Έγκριση και εγγραφή εταιρικού ονόματος,
 • Ίδρυση Εταιρείας,
 • Πληρωμή όλων των σχετικών εξόδων,
 • Παροχή εγγεγραμμένου γραφείου,
 • Ντόπιος/εγγεγραμμένος Αντιπρόσωπος (όπου είναι αναγκαίο),
 • Διορισμός Γραμματέα,
 • Εταιρική σφραγίδα.

Τα πακέτα μας περιλαμβάνουν τα εξής εταιρικά έγγραφα:

 • Ιδρυτικό και Καταστατικό Έγγραφο,
 • Πιστοποιητικό Σύστασης,
 • Πιστοποιητικά Διευθυντών, Γραμματέα και Εγγεγραμμένου Γραφείου (όπου ισχύει),
 • Διορισμός Πρώτων Διευθυντών και Συγκατάθεση Διορισμού,
 • Πιστοποιητικά Μετόχων,
 • Εταιρικό Μητρώο,
 • Πιστοποιητικό Κατάστασης της εταιρίας πιστοποιημένο απο δικηγόρο,
 • Έγγραφα Καταπιστεύματος (Trust Deeds), στις περιπτώσεις όπου διορίζεται καταπιστευματοδόχος ή καθ' υπόδειξη μέτοχος (nominee shareholder).

Όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα έγγραφα αποστέλλονται μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών.

Για κάθε τελικό δικαιούχο, μέτοχο και διευθυντή:

 • Πιστοποιημένο (notarized) αντίγραφο διαβατηρίου,
 • Προτώτυπο ή Πιστοποημένο αντίγραφο οποιουδήποτε λογαριασμού σας (π.χ: ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, COSMOTE κλπ), όπου θα φαίνεται η διεύθυνση αλληλογραφίας σας (μέχρι τριών μηνών),
 • Τραπεζική Συστατική Επιστολή (μέχρι τριών μηνών),
 • Υπογραμμένη φόρμα Οδηγιών Σύστασης Εταιρείας (θα σας αποσταλεί μετά την καταχώριση Αιτήματος για ίδρυση ή άγορά εταιρείας),
 • Υπογραμμένη Φόρμα/Ερωτηματολόγιο Προσωπικών Πληροφοριών (Client KYC Due Diligence Questionnaire) (θα σας αποσταλεί μετά την καταχώριση Αιτήματος για ίδρυση ή άγορά εταιρείας),
 • Υπογραμμένη Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών (Terms & Conditions and Services Agreement) (θα σας αποσταλεί μετά την καταχώριση Αιτήματος για ίδρυση ή άγορά εταιρείας),
 • Βιογραφηκό (CV).

Σε περίπτωση όπου ο διευθυντής ή ο μέτοχος της εταιρείας θα είναι νομική οντότητα, παρακαλείσθε όπως προσκομίσετε: Ένα πιστοποιημένο σετ των ακόλουθων εταιρικών εγγράφων:

 • Αντίγραφο του Ιδρυτικού και Καταστατικού Εγγράφου, Πιστοποιητικού Σύστασης, Πιστοποιητικού Διευθυντών , κλπ, καθώς επίσης και τυχών έγγραφα καταπιστεύματος κλπ),
 • Εταιρική δομή με την οποία να παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ της Εταιρείας σας και του τελικού δικαούχου ή των τελικών δικαιούχων,
 • Αντίγραφο του εταιρικού μητρώου,
 • Πιστοποιητικό Καλής Κατάστασης (Certificate of Good Standing) ή Πιστοποιητικό Δομής (Certificate of Incumbency) εκδομένο απο τον γραμματέα της εταιρίας.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ:

 • Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, ή μεταφρασμένα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, με τα στοιχεία του μεταφραστή (συμεριλαμβανομένου αριθμό τηλεφώνου και διευθυνση) να αναγράφονται επι της μετάφρασης.

Δια μέσω κατάλληλα μορφωμένου, εκπαιδευμένου και υψηλά έμπειρου προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου δικηγόρων, συμβούλων και παροχείς εταιρικών υπηρεσιών, η AGP ως ένας Διεθνής Παροχέας Υπηρεσιών παρέχει προσωπικές και εξατομικευμένες λύσεις, εταιρικές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσιές καταπιστευματοδόχων, διευθυντών, διoίκησης και διαχείρισης εταιρειών προς τους διεθνής πελάτες μας.

Ένας Πραγματικά Διεθνής, Πολυβραβευμένος Παροχέας Εταιρικών Υπηρεσιών

Το Εταιρικό Τμήμα της AGP είναι ένας  Διεθνής Παροχέας Εταιρικών Υπηρεσιών που στοχεύει στην "Προσωπική Εξυπηρέτηση", που με σημαντική πείρα εξειδικεύεται στην παροχή καταπιστευμάτων και εταιρικών υπηρεσιών, εταιρική διοίκηση και διαχείρηση, με απότερο σκοπό και στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας προσωπικές υπηρεσίες.

Συμβαδίζουμε με τα Εγχώρια & Διεθνή Πρότυπα και Κανονισμούς 

Η AGP, μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), είναι πλήρως συμμορφωμένη τόσο με την εγχώρια νομοθεσία, όσο και σε διεθνές επίπεδο, αναφορικά με τις υποχρεωσείς της ως παροχέας εταιρικών υπηρεσιών.   

Στην AGP έχουμε συγκεντρώσει ικανούς επαγγελματίες (δικηγόρους εταιρικού δικαίου, συμβούλους για θέματα που άπτονται της φορολογίας και του compliance και διαχειριστές εταιρειών), για τη διασφάλιση των συμφερόντων και της προστασίας των πελατών μας.   

Οι Εταιρικές Υπηρεσίες παριλαμβάνουν:

 • Ίδρυση Εταιρειών ανά το Παγκόσμιο, καθώς επίσης και ετοιμοπαράδοτες (Shelf) εταιρείες,
 • Εταιρική Διαχείριση και Διακυβέρνηση,
 • Διορισμό Διευθυντών, Καταπιστευματοδόχων και Γραμματέων,
 • Υπηρεσίες παροχής ντόπιων/εγγεγραμμένων αντιπροσώπων,
 • Γραφεία και Επαγγελματική Διεύθυνση,
 • Υπηρεσίες ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών διεθνώς (παρακαλούμε αποταθήτε στον τομέα 'Τραπεζικός Λογαριασμός' αυτής της ιστοσελίδας),
 • Διατήρηση των υποχρεωτικών βιβλίων και του αρχείου,  
 • Οργάνωση Ετήσιων και Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων (AGM και EGM), 
 • Σύνταξη πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μελών, συμπεριλαμβανομένου όλων των ειδών αποφάσεων,
 • Μεταφράσεις, επικύρωση (APOSTIL) και εκτέλεση των προνοιών των εγγράφων,
 • Έκδοση εταιρικών πιστοποιητικών (incumbency, good standing κλπ),
 • Εκπροσώπηση στον Έφορο Εταιρειών
 • Άλλες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης.

Το δραστήριο εταιρικό μας τμήμα σε συνεργασία με το διεθνές δίκτυο παροχέων εταιρικών υπηρεσιών της AGP, παρέχουν ήδη εγγεγραμμένες (shelf) κυπριακές εταιρείες για άμεση χρήση, εξοικονομώντας σας το χρόνο της εγγραφής και της ετοιμασίας των εγγράφων. Επί μονίμου βάσεως έχουμε στη διάθεση μας μία λίστα με ήδη εγγεγραμμένες (ετοιμοπαράδοτες) εταιρείες στην Κύπρο, Βρετανικούς Παρθένους Νήσους, Μπελίζ, Σευχέλλες, Χογκ Κόκγ, και σε πολλές άλλες δικαιοδοσίες, με διάφορους τομείς δραστηριότητας, και με διαφορετικά έτη ίδρυσης τους με σκοπό να ικανοποιήσουν τις οποιεσδήποτε επαγγελματικές ανάγκες των πελατών μας.

Τι σημαίνει Ετοιμοπαράδοτη (Shelf) Εταιρεία;

Οι ετοιμοπαράδοτες (shelf) εταιρείες είναι εταιρείες, των οποίων η εγγραφή έχει ήδη ολοκληρωθεί απο εμάς. Οι λίστες αυτών των εταιρειών είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο και κατόπιν αίτησης. Σημειωτέον, πως η οι εν λόγω λίστες μπορεί να αλλάζουν καθημερινά καθώς καινούργιες εταιρείες εγγράφονται και οι υπάρχουσες εταιρείες πωλούνται. Στο ιστορικό των εταιρειών αυτών δεν έχουν υπάρξει ποτέ εμπορικές συναλλαγές. Τα εταιρικά έγγραφα αυτών των εταιρειών έχουν διατηρηθεί υπό τη φύλαξη μας, από την ημερομηνία εγγραφής. Οι επωνυμίες των εταιρειών αντικατοπτρίζουν κάθε είδους επιχειρήσεων  (Holdings, Trading, Consulting κτλ.).

Γιατί να επιλέξετε μια Ετοιμοπαράδοτη (Shelf) Εταιρεία;

Αν ο αριθμός εγγραφής μίας εταιρείας χρειάζεται άμεσα και ο πελάτης δεν διαθέτει το χρόνο για την κανονική εγγραφή μίας εταιρείας, τότε επιλέγει να αγοράσει μία ήδη εγγεγραμμένη εταιρεία. Παραδείγματος χάρη, η αγορά μίας ετοιμοπαράδοτης εταιρείας μπορεί να γίνει για την άμεση υπογραφή μίας συμφωνίας ή για τη γρήγορη πραγματοποίηση μίας συναλλαγής. Επιπρόσθετα, ετοιμοπαράδοτες εταιρείας με  παλιότερη ημερομηνία εγγραφής παρέχουν επιπρόσθετα πλεονεκτήματα για σκοπούς όπως είναι η λήψη τραπεζικού δανείου. 

Σημαντικές πληροφορίες για τις ετοιμοπαράδοτες (Shelf) Εταιρείες

 1. Όταν μία εταιρεία δηλώνεται ότι "εκκρεμεί / pending", αυτό σημαίνει πως τα έγγραφα έχουν ήδη υποβληθεί στον Έφορο Εταιρειών και πως η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί εντός των προσεχών ημερών. Αυτές οι εταιρείες μπορούν να κρατηθούν και να προπληρωθούν.
 2. Η τιμή των ετοιμοπαράδοτων εταιρειών εξαρτάται από την ηλικία της εταιρείας και τη χώρα εγγραφής. Οι εταιρείες με παλιότερη ημερομηνία εγγραφής κοστίζουν πιο ακριβά από τις εταιρείες με πιο πρόσφατη ημερομηνία εγγραφής.
 3. Μέτά την παραγγελία μίας ετοιμοπαράδοτης εταιρείας, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες Due Diligence και Know your Client (KYC) και να έχει γίνει η καταβολή του πλήρους ποσού για να σας στείλουμε την εταιρεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να διευθετήσουμε την παραγγελία και την πληρωμή της εταιρείας σας.
 4. Για τις ετοιμοπαράδοτες εταιρείες, η επόμενη πληρωμή για την ετήσια ανανέωση (για διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου ή άλλων υπηρεσιών διατήρησης αν υφίστανται) μπορεί να προκύψει νωρίτερα από ένα χρόνο μετά την ημερομηνία εγγραφής. Αυτό προκύπτει εξαιτίας της περιόδου που κύλησε από την ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας.
 5. Σας συμβουλεύουμε όπως αποφύγετε την πραγματοποίηση συναλλαγών στο όνομα της καινούργια εταιρείας πριν την παραλαβή των πρωτότυπων εγγράφων.